Servicii

Management de caz

Supervizare profesională

Monitorizare beneficiari

Elaborare rapoarte de anchetă psiho-socială independente, în cazurile cu minori

Consiliere sociala pentru diverse categorii de beneficiari

Consultanță în vederea acreditării furnizorilor de servicii sociale

Consultanță în înființarea serviciilor sociale

Consultanță în elaborarea actelor normative în domeniul social

Evaluarea sociala a comunităților, grupurilor, famililor si a persoanelor vulnerabile

Evaluare institutionala

Realizarea de studii și cercetări în domeniul social

Formare profesională continuă

Stagii de practică pentru studenți