Despre noi

Societatea Civilă Profesională de Asistență Socială Cristian Roșu și Asociații, este o formă independentă de exercitare a profesiei de asistent social, înființată în iulie 2006, prin asocierea a doi asistenți sociali, absolvenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.

Acasta asociere a creat premisele dezvoltării laturii independente a profesiei de asistent social, societatea devenind cu timpul un model de bună practică în furnizarea serviciilor de asistență socială.

De la înființare și până în prezent, societatea s-a dezvoltat constant, reușind să formeze o echipă profesionistă de asistenți sociali, care îmbină experiența și profesionalismul cu dăruirea și deschiderea către diferitele grupuri vulnerabile care beneficiează de serviciile oferite.

Datorită experienței dobândite prin furnizarea serviciilor de asistență socială diferite, precum și datorită valorilor care guvernează activitatea echipei, SCPAS Roșu și Asociații și-a extins activitatea la atât la nivel regional, cât și național, cooptând în echipele sale de lucru in diferite activități sau proiecte implementate peste 300 de asistenți sociali.

Misiune și valori

Experiență și profesionalism

Echipa noastră alcătuiește una dintre cele mai experimentate și longevive societăți civile profesionale de asistență socială din România, furnizând în prezent o gamă largă de servicii de asistență socială.

Experiența și profesionalismul sunt întregite de echipa tânără și dinamică, formată din asistenți sociali cu expertiză în lucrul cu diferite categorii de grupuri vulnerabile: copii, vârstnici, persoane adulte, persoane cu dizabilități etc.

Flexibilitatea și viziune

Structura echipei noastre de asistenți sociali, specializați pe diferite domenii, ne permite să ne adapăm oricăror provocări profesionale, indiferent de complexitatea acestora.

Suntem deschiși cooptării asistenților sociali tineri, debutanti aflați la începutul carierei profesionale, care doresc să crească și să învețe alături de noi.

Flexibilitatea societății noastre constă în numărul mare de asistenți sociali, cu expertiză în diferite domenii ale asistenței sociale, dar și rețelei de colaboratori creată la nivel național.

Eficiență

Societatea noastră, prin angajații săi sau colaboratori, este preocupată permanent de să ofere servicii de calitate, cu maximă promptitudine și eficiență.

Principii etice:

– promovăm principiile justiţiei sociale, prevăzute în actele normative cu privire la asistenţa socială şi serviciile sociale;

– asigurăm egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;

– respectăm şi promovăm demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane;

– nu practicăm, tolerăm, facilităm sau colaborăm la nici o formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, vârstă, convingeri politice sau religioase, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut;

– acționăm cu onestitate şi responsabilitate faţă de beneficiari, instituţii şi societate, în concordanţă cu normele deontologice ale profesiei de asistent social;